Spoločnosť SANOVET, s.r.o. sídli v Nových Zámkoch. Firma bola založená v roku 1995. Vykonáva dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v okrese Nové Zámky a v priľahlých regiónoch.