DEZINSEKCIA je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov (muchy, komáre, šváby, hmyz škodiaci v poľnohospodárstve).

Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktoré môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Dezinsekcia sa používa v:

  • bytoch a rodinných domoch,
  • obchodných komplexoch,
  • poľnohospodárskych a potravinárskych objektoch,
  • zariadeniach cestovného ruchu,
  • školách a internátoch,
  • pre armádu,
  • zdravotníckych zariadeniach,
  • hoteloch a zariadeniach spoločného stravovania,
  • kancelárskych a administratívnych budovách a pod.