Fumigácia (plynovanie) je spôsob ničenia hlodavcov, hmyzu, článkonožcov a roztočov pomocou pozvoľna sa rozpúšťajúceho sa plynu. Po „plynovaní“ neostávajú žiadne stopy aktívnej látky, ani farebná stopa ako zväčša po postreku, poprípade pozostatky krmnej nástrahy pre hlodavce.

V určitých prípadoch to je jediné riešenie ošetrenia sypkých potravinárskych materiálov a plodín. Používané látky sú na báze fosforovodíka vo forme peliet.
Fosforovodík je smrteľne jedovatý pre človeka, teplokrvné živočíchy a hmyz.