Predstavujeme  Vám jedinú technológiu, ktorá spĺňa kritériá, doporučené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), na spotrebované množstvo účinnej látky aplikovanej na 1 ha, pri premnožení komárov na veľkých plochách.

Ide o ULV generátor (Ultra Low volume – veľmi nízke objemy), ktorý vytvára hmlovinu z mimoriadne malých kvapiek (10 – 20 mikrónov). Generátor s dvoma samostatne nastaviteľnými hlavicami má minimálne 100 m šírku pracovného záberu. Za 1 deň práce (cca 10 – 12 h) ošetrí 500 – 800 ha. Na 1 ha spotreba pracovného roztoku je 0,5 – 0,8 l.

Podľa WHO, na 1 ha sa spotrebuje 1 – 3 gramy u nás povolenej účinnej látky.

Ekologická a ekonomická výhodnosť spomínanej techniky  je v spotrebe na 1 ha, pričom účinnosť je niekoľkokrát väčšia ako pri iných formách aplikácie.