DEZINFEKCIA likviduje mikroorganizmy, baktérie, plesne a huby chemickými látkami. Dezinfekcia má zamedziť alebo prerušiť cestu bakteriálnej nákazy.

Dezinfikujú sa

  • budovy s veľkou migráciou ľudí,
  • sauny a bazény,
  • zdravotnícke zariadenia,
  • poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby,
  • dopravné prostriedky (taxi, MHD),
  • byty po zosnulých,
  • pivnice a suterény po zatopení,
  • povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu a pod.