DERATIZÁCIA je to súbor činností na ničenie škodlivých hlodavcov (potkany, myši a hraboše).

Hlodavce sa ničia deratizačnými prípravkami všade tam, kde sa zdržujú prípadne je možnosť, že sa do určitých objektov nasťahujú.

Chemické látky, ktoré sa na tento účel používajú sa nazývajú rodenticídy (tieto látky zabraňujú zrážanlivosť krvi).

Deratizáciu je vhodné vykonávať vzhľadom na populačný cyklus a aktivitu hlodavcov minimálne dvakrát za rok, a to na jar a na jeseň.

Deratizácia sa vykonáva pre:

  • mestá a obce (celoplošné zásahy)
  • školy, internáty,
  • zdravotnícke zariadenia,
  • poľnohospodárske podniky,
  • obchodné komplexy,
  • stravovacie zariadenia, hotely,
  • výrobné podniky,
  • nevýrobné organizácie rôzneho druhu.